Proje Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Proje Danışmanlığı

-Proje Yönetimi
-Proje Geliştirme
-Ön Fizibilite, Planlama Çalışmaları
-Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri Ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Mera, Orman, Tarım)
-Kamulaştırma Danışmanlığı
-Fizibilite ve Etüt Çalışmaları
-Yatırım Teşvik ve Hibe Danışmanlığı