Mühendislik Hizmetleri

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Mühendislik Hizmetleri

Arama Mühendisliği
-Sismik Veri Toplama, Ölçüm ve Analiz ve Değerlendirme 2D/3D
-Üçüncü Göz Denetim ve Yeniden Gözden Geçirme
-Gravite ve Manyetik Ölçüm ve Değerlendirme
-Rezistivite Belirleme
-Kuyu log çalışmaları ve jeofizik log analizleri
-Petrol, Doğalgaz, Jeotermal ve Maden Ruhsat Hukukları Danışmanlığı
-Düzenli Atık Depolama Tesisleri Proje Geliştirme ve Yönetimi
Çevresel Modelleme
-Gürültü Modellemesi
-Hava Kirliliği Modellemesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
-Tasarım, Planlama
-Veri Toplama,İşleme
-Analiz,Projeksiyon