Enerji Danışmanlığı Hizmetleri

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Enerji Danışmanlığı

-Sismik Veri Toplama, Ölçüm ve Analiz ve Değerlendirme 2D/3D
-Üçüncü Göz Denetim ve Yeniden Gözden Geçirme
-Gravite ve Manyetik Ölçüm ve Değerlendirme
-Rezistivite Belirleme
-Kuyu log çalışmaları ve jeofizik log analizleri
-Petrol, Doğalgaz, Jeotermal ve Maden Ruhsat Hukukları Danışmanlığı -Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Mera, Orman, Tarım)
-Çevresel Etüt Çalışmaları
-Enerji ve Çevre Mevzuatı Uygulamaları
-Enerji Lisans Süreçleri Danışmanlığı
-Enerji Santralleri Devir, Özelleştirme ve İhale Süreçleri Çevresel Risk Değerlendirmesi Danışmanlığı
-Proje Geliştirme ve Yönetimi