Enerji Danışmanlığı Hizmetleri

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Enerji Danışmanlığı

-Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Mera, Orman, Tarım)
-Çevresel Etüt Çalışmaları
-Çevre Mevzuatı Uygulamaları Enerji Lisans Süreçleri Danışmanlığı
-Enerji Santralleri Devir, Özelleştirme ve İhale Süreçleri Çevresel Risk Değerlendirmesi Danışmanlığı
-Mevzuat Uygulamaları