Danışmanlık Hizmetlerimiz

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Danışmanlık Hizmetlerimiz

-Çevre Mevzuatı Danışmanlığı
-Yetkili Çevre Danışmanlık
-Çevre İzin ve Lisans Süreçlerinin Yürütülmesi
-Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
-TSE Standartları Danışmanlığı
-Uygulama ve Kati Projelerin Hazırlanması
-Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
-Atık Yönetimi Danışmanlığı
-Güvenlik Raporlarının Hazırlanması
-Karbon Emisyonları Yönetim Danışmanlığı