ÇED Raporu Hizmetleri

Esnek, Etkin ve Tamamlayıcı Çözümler

Çevresel Etki Değerlendirme Hizmetleri

-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu
-Projeye özgü EBRD ve Uluslararası Finans Örgütü (IFC) standartlarına Uygun ÇED Raporları
-Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED)Raporu
-Proje Tanıtım Dosyası
-Ekosistem Değerlendirme Raporu
-Gölet Ekosistem Değerlendirme Raporu
-Ornitoloji Raporu
-Peyzaj Onarım Planı
-Toprak Koruma Projesi
-Mera Geri Dönüşüm Projesi
-Su Kullanım Hakları Planlama Raporu
-Doğaya Yeniden Kazandırma Projeleri
-Acil Durum/Afet Müdahale/Eylem Planları
-Çevre Yönetim Planı
-Nihai ÇED İzleme ve Kontrolü
-Sulak Alan İzinleri