slide imageslide imageslide image slide imageslide imageslide imageslide imageslide imageslide image
 • ÇED Raporu

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve PTD Hazırlama, ÇED İzleme

 • Danışmanlık

  Çevre İzin ve Lisans, Çevre Danışmalığı, Çevre Yönetimi Hizmetleri

 • Proje

  Fizibilite, Üst Yapı, Sanayi Yapıları, Harita, Çelik Uygulama ve İmalat

 • Enerji

  Elektrik Üretim Lisansı İzin Süreçleri, Kontrolorlük, Mevzuat Uygulamaları

Hoş geldiniz!

Enpark Türkiye’nin, kalkınmaya yönelik yapılanmasını uluslararası çevresel değerlerle uyum içerisinde sürdürebilmesine katkı sağlamak, şirketlere izlenebilirlik, verimlilik, kalite ve rekabet avantajı sağlayan ürün, çözüm ve hizmetler sunmak için kurulmuştur.

Enpark yerli ve yabancı müşterilere beklentilerinin üzerinde çözümler sunulabilmesi için teknolojik gelişmeleri, değişen ve gelişen çevre politikalarını yakından izler ve bunun yanında iş süreçlerinde uzmanlık derecesinde bilgi birikimine sahiptir.

Enpark sağladığı yenilikçi çözümler ve üst düzey tecrübeye sahip, yüksek yetkinlikteki ekibi ile uzun vadeli bir iş ortağıdır.